• Kennisbank

  Definities en FAQ

Kennis over verpakkingen

Bij het bepalen van de juiste verpakking voor uw product komt veel kijken. Alpak helpt u de juiste vragen te stellen èn deze te beantwoorden. We hanteren daarbij bepaalde definities, die we hieronder voor u aan het verzamelen zijn.

Staat uw definitie er niet bij of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Definities

Afval = grondstof

Productieafval: afgekeurde emmers in de fabriek

Productieafval = afval wat ontstaat door/tijdens een productieproces zoals resten, uitval, afgekeurde producten of snij- of stansafval dat direct weer in het productieproces mee kan worden genomen.

Post-consumer afval bij QCP (Foto: Merlijn Daleman)

Post-industrial waste (pre-consumer material) = material diverted from the waste stream during a manufacturing process. Excluded is reutilization of materials such as rework, regrind or scrap generated in a process and capable of being reclaimed within the same process that generated it. (Bron: iso 14021:2001 – environmental labels and declarations – self-declared environmental claims)

PIR (post-industrial recycled) = iets wat gemaakt is van afval conform bovenstaande omschrijving

Post-consumer waste = material generated by households or by commercial, industrial and institutional facilities in their role as end-users of the product which can no longer be used for its intended purpose. this includes returns of material from the distribution chain. (Bron: iso 14021:2001 – environmental labels and declarations – self-declared environmental claims)

PCR (post-consumer recycled) = iets wat gemaakt is van afval conform bovenstaande omschrijving

Maalgoed, granulaat, regeneraat en recyclaat

Maalgoed / flakes = kunststof delen van vermalen kunststof producten

Maalgoed van PIR bij emmerproducent


Maalgoed van PCR bij QCP

Granulaat = korrels van kunststof, te gebruiken als grondstof voor kunststof producten

Homogeen granulaat = korrels van één soort kunststof

Heterogeen granulaat = korrels van een mix van verschillende soorten kunststof en/of korrels van verschillende soorten kunststof

Virgin granulaat = korrels van nooit eerder gebruikt / verwerkt kunststof

Regranulaat / regeneraat / recyclaat = korrels van eerder gebruikt / verwerkt kunststof

Granulaat kan bestaan uit alleen de kunststof(fen) of uit de kunststof(fen) met toegevoegde additieven. Een granulaat mét additieven wordt ook wel een samengesteld granulaat of ‘compound’ genoemd.

Productie (matrijs, blaasnaad en additieven)

Matrijs = ook wel mal of gietvorm genoemd: een hol of bol model in de contravorm (negatief) van het gewenste product

Blaasnaad = naad op een kunststof product waar de matrijsmallen op elkaar zijn aangesloten

Voor productie (zie ook ‘compound’) of tijdens productie worden additieven aan kunststof toegevoegd:

 • Chemicaliën voor uv-resistentie, viscositeit, taaiheid en dichtheid
 • Talk voor sterkte en stijfheid
 • Eventueel inkt voor kleur

Post-consumer recycled (PCR) en post-industrial recycled (PIR)

Post-industrial waste (pre-consumer material) = material diverted from the waste stream during a manufacturing process. Excluded is reutilization of materials such as rework, regrind or scrap generated in a process and capable of being reclaimed within the same process that generated it. (Bron: iso 14021:2001 – environmental labels and declarations – self-declared environmental claims)

PIR (post-industrial recycled) = iets wat gemaakt is van afval conform bovenstaande omschrijving

Post-consumer waste = material generated by households or by commercial, industrial and institutional facilities in their role as end-users of the product which can no longer be used for its intended purpose. this includes returns of material from the distribution chain. (Bron: iso 14021:2001 – environmental labels and declarations – self-declared environmental claims)

PCR (post-consumer recycled) = iets wat gemaakt is van afval conform bovenstaande omschrijving

Lees meer over onze verpakkingen van PCR op deze pagina.

Biobased, biologisch en biodegradeerbaar

Biobased kunststof = kunststof gemaakt van/uit hernieuwbare grondstoffen

Bioplastic = kunststof die (deels) op basis van hernieuwbare grondstoffen is gemaakt

Hernieuwbare grondstof / renewable raw material = natuurlijke grondstof die na oogst weer opnieuw groeit

Biodegradeerbaar (bioderivable) / biologisch afbreekbaar kunststof = kunststof die onder bepaalde omstandigheden biologisch afbreekbaar is (uiteenvalt in losse componenten). Dit wil niet zeggen dat de componenten op zich weer te gebruiken zijn

Biologische afbraak = een proces waarbij organische stoffen (dat wil zeggen stoffen die koolstof bevatten) afgebroken worden door de natuurlijke activiteit van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Stoffen die zich op deze manier laten afbreken, noemt men biologisch afbreekbaar. Alleen organische (dat wil zeggen koolstof bevattende) bestanddelen kunnen biologisch worden afgebroken. Anorganische stoffen kunnen slechts uiteenvallen onder invloed van andere mechanismen

Composteerbaar kunststof = kunststof die als afval onder bepaalde omstandigheden, meestal de EN13432 norm, composteert naar een opnieuw te gebruiken meststof

Melt Flow Index (MFI) en krimpindex

Meltindex (M.I.) / Melt Flow Index (M.F.I.) = wordt gebruikt bij het verwerken van een thermoplast. Het geeft aan hoeveel gram van de smelt van een bepaalde thermoplast door een buis stroomt met vastgestelde lengte en diameter:

 • In tien minuten tijd
 • Bij een constante temperatuur
 • Bij een constante druk

Een M.I. van 4 betekent dat er 4 gram materiaal in 10 minuten door de buis is gestroomd. De vloei van dit materiaal is dus veel trager dan hetzelfde soort materiaal met een M.I. van 30. Met andere woorden: De viscositeit bij M.I. 4 is hoger dan bij M.I. 30. Een hogere viscositeit van gelijksoortige polymeren wil zeggen dat de molecuulketens langer zijn

Voor het bepalen van de M.I. van verschillende thermoplasten gebruikt men verschillende temperaturen. De M.I. van verschillende thermoplasten kunnen derhalve niet met elkaar vergeleken worden

Krimpindex = geeft aan hoeveel een product krimpt. Dit is afhankelijk van het materiaal en onder andere de talk die toegevoegd is

Duurzaam, LCA en EPD, circulaire economie

Duurzaam / sustainable = lang durend en/of herbruikbaar en/of weinig milieubelastend en/of weinig aan slijtage onderhevig en/of afbreekbaar

Duurzaamheid / sustainability / duurzame ontwikkeling = de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (bron: World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future)

Circulaire economie / circular economy = de situatie waarbij afval de grondstof voor nieuwe producten is

LCA = een levenscyclusanalyse (LCA) brengt de milieueffecten of CO2-footprint van de gehele levenscyclus van een product in kaart en laat zien op welke punten het duurzaam is of meer kan zijn. Bekijk een mooi voorbeeld van de Volkskrant over Waarom je in Nederland water uit Hongkong kunt kopen voor 59 cent.

EPD® = een Environmental Product Declaration (EPD) is een onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd document dat transparante en vergelijkbare informatie communiceert over de milieu-impact van producten op de levenscyclus. Bron: www.environdec.com

Testen

Er zijn verschillende testen waaraan je verpakkingen kunt onderwerpen:

 • statische belasting (bijvoorbeeld stapeldruk)
 • dynamische belasting (bijvoorbeeld schudmachinebestendigheid)
 • val
 • lekdichtheid
 • migratie
 • materiaalverdeling (bijvoorbeeld de wanddiktes)
 • pac-waardes (blootstelling aan huidcontact)
 • UN (specifieke inhoud)

Materialen en kunststoffen

PP / Polypropyleen / polypropeen = thermoplastisch polymeer

HDPE / Polyethyleen / polyetheen = hoge dichtheid polymeer

LDPE / Polyethyleen / polyetheen = lage dichtheid polymeer

Thermoplast / thermoplastisch materiaal = is een materiaal van kunststof dat bij verhitting zacht wordt. Dit in tegenstelling tot thermoharders, materialen die hard blijven als ze verhit worden. Een voordeel van thermoplastisch materiaal is de mogelijkheid tot hergebruik in verschillende toepassingen. Door het opnieuw versnipperen en verhitten kan het materiaal in andere gewenste vormen worden gebracht

Hergebruik, reconditionering en recycling

Hergebruik = het opnieuw gebruiken van materialen in hun oorspronkelijke vorm

Reconditioning / reconditioneren = het reinigen en eventueel (p)repareren van materialen / producten zodat ze hergebruikt kunnen worden

Recycling / recyclage = het opnieuw gebruiken van materialen door het in grondstoffen te scheiden. Die grondstoffen kunnen vervolgens gebruikt worden voor de productie van eenzelfde of ander doel

FAQ post-consumer recycled (PCR) verpakkingen

Meer informatie over verpakkingen van post-consumer recycled kunststof vindt u hier.