Jaarlijkse audit ISO-normen succesvol afgerond

Houweling Group in Aarschot heeft maandag 30 september een controle-audit gehad op drie ISO-normen, namelijk ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Tijdens deze audit heeft Houweling aangetoond dat ze voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Controle audit

Houweling Group, het vroegere Alpak, heeft in 2018 drie ISO-certificaten behaald. Om de continuïteit te controleren, vindt er jaarlijks een controle-audit plaats, uitgevoerd door DNV-GL. Zo worden de sterke punten en verbeterpunten in kaart gebracht.

Drie certificaten

  • ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen: We laten zien dat we de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd hebben. Het continu verbeteren van de kwaliteit staat centraal in het toepassen van ISO 9001. Doordat medewerkers de processen goed leren kennen, raken zij steeds meer bewust van het gevolg van hun handelingen. Dit verhoogt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de organisatie en de producten.
  • ISO 14001: Milieumanagementsystemen: We laten zien dat we een milieumanagementsysteem hebben en zo de veiligheid van het milieu borgen. Op structurele basis besteden we in onze bedrijfsvoering aandacht aan het milieu. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.
  • ISO 45001: Gezond & Veilig werken: We laten zien dat we voldoen aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de gezondheid en van ons personeel. We voeren een beleid dat gericht is op het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden.

Groei

Gedurende het jaar is er hard gewerkt om te voldoen aan de eisen van de ISO-normering. Erik Forsten, manager QSHE, vertelt: ”We hebben een grote inspanning geleverd maar het resultaat is er, dat is iets waar ik trots op ben. We groeien als bedrijf in professionaliteit en kwaliteit, op naar de audit van volgend jaar!”.

ISO certificaten

De ISO-certificaten kunt u hier bekijken.