• Acceptatievoorwaarden lege verpakking

Acceptatievoorwaarden lege verpakking

1. Verpakkingen

1.1. De verpakkingen moeten goed gesloten en compleet zijn. De verpakking moet voorzien zijn van alle doppen en/of deksels. Open top vaten moeten zijn voorzien van hun (schroef)deksel en klemring.

1.2. Alle originele etiketten die de verpakking en haar (voormalige) inhoud beschrijven mogen niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden. Verpakkingen zonder leesbaar etiket worden niet geaccepteerd.

2. Inhoud

2.1. De verpakkingen moeten schrap- of schudleeg zijn. Een verpakking is leeg wanneer de te verwijderen restanten daadwerkelijk verwijderd zijn.

2.2. De hoeveelheid reststof mag maximaal 1% van de inhoud van de verpakking zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om ervoor te zorgen dat de verpakkingen leeg zijn. Verpakkingen die bij ophaling meer restproduct bevatten worden niet meegenomen. Wanneer bij het laden niet gezien is dat de verpakking te veel restproduct bevat, zal dit naderhand worden afgevoerd naar een erkende verwerker. De kosten voor het legen en afvoeren van het restproduct (€1,27/kg) worden in rekening gebracht bij de aanbieder.

2.3. Er mag geen ander restproduct in de verpakkingen aanwezig zijn dan het etiket aangeeft.

2.4. Verpakkingen die toxische producten hebben bevat, worden alleen aanvaard in de gevallen dat ze compleet leeggemaakt of zelfs chemisch geneutraliseerd zijn.

2.5. Deze toxische vaten dienen te zijn voorzien van een merkteken. Ook moet hiervan een gedateerd attest aanwezig zijn.

2.6. Van verpakkingen die sterk irriterende of geurende producten hebben bevat, kan worden gevraagd deze te reinigen.

2.7. Van vaten die producten bevatten die problemen kunnen veroorzaken tijdens het reconditioneringsproces, kan worden gevraagd deze te reinigen.

3. Ophaling

3.1. Ophaling vindt plaats in overleg met Alpak.

3.2. Er wordt 1 uur laadtijd voorzien, voor laadtijden die langer duren dan 1u wordt 55 euro per uur aangerekend.

3.3. Bij het los laden van vaten moet de aanbieder assistentie voorzien.

4. Sortering

De uitsortering op het terrein van Alpak vindt plaats onder toeziend oog van de verantwoordelijke manager en is bindend.

5. Acceptatie

5.1. Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, worden de verpakkingen niet geaccepteerd door de vervoerder, of in geval van latere ontdekking, verwerkt op kosten van de aanbieder.

5.2. Alpak behoudt zich het recht voor om verpakkingen zonder opgave van redenen te weigeren.