Alpak preferred supplier van SGS EWACS

Bron: Packaging juni 2019

Gespecialiseerde verpakkingen voor gevaarlijke producten

De verpakkingen voor gevaarlijke stoffen van Alpak zijn essentieel voor de activiteiten van SGS EWACS. Al 15 jaar levert Alpak een brede reeks gespecialiseerde verpakkingen voor de inzameling en het beheer van de gevaarlijk afvalstromen, ook bij calamiteiten en herverpakken.

Als erkend afvalinzamelaar legt SGS EWACS zich toe op de afvoer van gevaarlijk afval en chemicaliën. Deze activiteit is een onderdeel van het brede aanbod milieu- en veiligheidsdiensten van SGS. Ze is in 1992 gestart om gevaarlijk afval van de laboratoria van SGS af te voeren (zie kader SGS Wereldleider). ‘Vaak ging het om samples afkomstig van onze inspectieactiviteiten’, legt business unit manager Tim Engels uit. ‘Toen bleek dat er in de markt vraag bestond naar deze activiteiten hebben we ze gecommercialiseerd. Ondertussen leggen we ons toe op Inzameling, Beheer en Emergency Repsonse onder de naam SGS Emergency, Waste & Chemical Services, EWACS.’

Ophaling gebeurt bij bedrijven, universiteiten en overheden die geconfronteerd worden met gevaarlijke afvalstoffen. Concreet: chemicaliën, gassen, illegaal vuurwerk, maar bijvoorbeeld ook stoffen afkomstig van druglaboratoria die door de overheid in beslag zijn genomen. SGS EWACS verpakt deze stoffen en maakt ze klaar voor vernietiging. Hetzelfde doet het bedrijf met gevaarlijke stoffen die het als Beheerder van Afvalstromen en na een Emergency Response bij een calamiteit moet behandelen. ‘Alle activiteiten vereisen de inzet van speciaal opgeleid en gecertificeerd personeel’, beklemtoont Engels. Bij alle activiteiten staat veiligheid voorop.’

Gespecialiseerde verpakkingen

Om deze stoffen te verpakken, heeft SGS EWACS behoefte aan gespecialiseerde verpakkingen. Als 15 jaar werkt het bedrijf daarvoor samen met Alpak, de Belgische vestiging van de Houweling Group. Alpak levert alle mogelijke verpakkingen voor de activiteiten van SGS EWACS, gaande van verpakkingen voor sample-materiaal, kleine, middelgrote en grote jerrycans, stalen en kunststoffen vaten in uiteenlopende volumes, tot ibc’s. Vaak gaat het om UN-gekeurde verpakkingen. Het UN-symbool op deze verpakkingen duidt aan dat ze voldoen aan de voorschriften die horen bij de UN-code. De code bestaat uit twee letters en cijfers, die specialisten duidelijk maken voor welke gevaarlijke stoffen en onder welke omstandigheden de verpakkingen kunnen gebruikt worden.

Expertise

Engels: ‘Alpak biedt een groot assortiment veiligheidsverpakkingen aan. De meeste verpakkingen kan het bedrijf uit voorraad leveren en de directie en medewerkers kennen hun producten goed. Daarom kunnen we op hun expertise rekenen bij de keuze van verpakkingen voor de zeer uiteen- lopende gevaarlijke producten waarmee we geconfronteerd worden.’ ‘Deze expertise hebben we in de loop der jaren opgebouwd. Enerzijds door onze ervaring in de handling van gevaarlijke producten en anderzijds dankzij onze leveranciers’, legt directeur Herman Houweling van Alpak uit. ‘Samen met SGS kunnen we bepalen welke verpakkingen geschikt zijn, rekening houdend met de gevarengraad en de vereiste keuringen.’ Als erkend afvalinzamelaar is de afdeling Afvalbeheer de grootste gebruiker van verpakkingen van Alpak binnen SGS. Deze activiteiten omvatten het volledige waste management, inclusief de ophaling, verpakking en herverpakking, en verwijdering van diverse stromen gevaarlijke afvalstoffen. ‘Bij deze activiteiten zijn veel diverse wisselverpakkingen nodig’, legt Engels uit. ‘Voor laboratoria zijn dit bijvoorbeeld jerrycans. Voor industriële afvalstromen zijn het ook vaak vaten en ibc’s. Voor deze activiteiten rekenen we op het brede assortiment en de wekelijkse leveringen van Alpak.

Flexibiliteit

SGS EWACS heeft een basisvoorraad diverse verpakkingen. Maar uiteraard is die voorraad beperkt. Daarom stelt het bedrijf de flexibiliteit van Alpak op prijs. Engels ‘In noodgevallen, bij een ongeval langs de weg, op een bedrijfsterrein, in de haven of in het bedrijf mag er geen tijd verloren worden. De gevaarlijk stoffen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. In die gevallen moeten we kunnen steunen op een snelle levering van de nodige verpakkingen. Daarvoor rekenen we op de enorme hoeveelheid zeer diverse verpakkingen die Alpak in zijn vestiging in Aarschot op voorraad houdt.’ Houweling: ‘We hebben een magazijn van 6000 vierkante meter. Het overkomt ons zelden dat we niet uit voorraad kunnen leveren. Als het toch eens gebeurt, dan vinden we altijd een oplossing. We kunnen bijvoorbeeld steeds rekenen op de assistentie van onze Nederlandse vestiging in Bleiswijk of van onze leveranciers. Door regelmatige transporten kunnen we onze klanten altijd uit de nood helpen.’ Snelle leveringen worden door SGS niet alleen op prijs gesteld in het geval een calamiteit, maar ook bij de repackactiviteiten. ‘Soms hebben onze klanten zeer dringend behoefte aan specifieke herverpakkingen’, aldus Engels. ‘Gewoonlijk kunnen we die plannen, maar regelmatig zijn er ook rush orders.’

Bergingsvaten

Meestal gaat het om verpakkingen uit het standaardassortiment, die gebruikt worden om een vloeistof in over te pompen, of een product te herverpakken. Soms zijn het ook speciale veiligheidsverpakkingen. Alpak’s bergingsvaten zijn hier een goed voorbeeld van. Bergingsvaten zijn overmaatse vaten van kunststof of metaal die worden gebruikt om lekkende vaten te bergen. De kunststof serie dekselvaten met schroefdeksel bevatten een X-goedkeuring. De stalen overmaatse vaten zijn voorzien van een T-goedkeuring. Deze vatten mogen gebruikt worden om lekkende vaten met ADR-producten te transporteren.

Reco-verpakkingen

Duurzaamheid staat zowel voor Alpak als SGS hoog in het vaandel. Indien mogelijk stelt het bedrijf gerecondioneerde verpakkingen voor. Bij reconditionering worden gebruikte verpakkingen eerst gesorteerd op basis van inhoud en uiterlijk. Herbruikbare verpakkingen, zoals ibc’s, vaten en jerrycans, worden vervolgens vakkundig gereinigd, ontdaan van alle etiketten, getest op lekken. Nadat ze voorzien zijn van een nieuwe verzegeling worden ze nogmaals gecontroleerd. ‘Hergebruik is niet alleen kostenbesparend, maar verkleint ook onze ecologische voetafdruk’, zegt Engels. ‘Afhankelijk van de toepassingen kiezen we waar mogelijk voor gereconditioneerde verpakkingen.’ Alpak garandeert dat reco-verpakkingen voor de beoogde toepassingen functioneel en kwalitatief volwaardig zijn, met behoud van de oorspronkelijke UN-keuring. Het bedrijf beschikt daarvoor over de nodige expertise. De milieuwinst bij gebruik van reco-verpakkingen is enorm. Gebruik van gereconditioneerde 200 liter stalen of kunststof vaten zorgt voor een CO2-reductie van 80%. Bij ibc’s is de CO2-reductie ruim 60%.

SGS EWACS is wereldleider

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Het bedrijf met 2600 kantoren, laboratoria en 97.000 werknemers staat bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. De activiteiten bestaan uit inspectie, analyse, certificering en controle. Ze zijn georganiseerd in negen business lines, elk bestaande uit een aantal business units. De business unit Environment, Health and Safety (EWACS) legt zich toe op Afvalbeheer van gevaarlijke stoffen en producten, Structureel Afvalbeheer en Energency Response. Afvalbeheer biedt duurzame oplossingen conform de wetgeving voor uiteenlopende stromen gevaarlijk afval. Als erkende afvalinzamelaar biedt SGS EWACS een volledig pakket structurele oplossingen voor de afvoer van gevaarlijk afval en chemicaliën. Emergency Response legt zich toe op diensten en communicatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Sinds enkele jaren doet EWACS ook repacks. Dit is het herverpakken van kleine reeksen gevaarlijke producten, waarvoor de grote gespecialiseerde verpakkers geen oplossing bieden. Deze activiteit gebeurt zowel ter plaatse in Melsele als door SGS-teams die aan de slag gaan in het bedrijf van de klant.

Bezoek Empack Mechelen 2019

Op 23 en 24 oktober 2019 zijn wij op de Empack. Wij ontmoeten u graag op stand D051 in de Nekkerhal in Mechelen, België.

Stand

Op de beurs laten we u zien hoe wij uw de verpakkingsketen bekijken en welke oplossingen we bieden, zodat u (kosten)efficiënt en duurzaam kunt ondernemen. Ook kunt u kennismaken met ons ‘nieuwe gezicht’. Sinds 2005 maakt Alpak onderdeel uit van Houweling Group en sinds kort gebruiken alle onderdelen van het internationale familiebedrijf één naam en logo.

Actiecode

Registreer u voor een gratis bezoek aan Empack én Packaging Innovations via deze link, we verwelkomen u graag met een drankje en versnapering.